Bưu điện văn hóa xã Bộc Nhiêu

  • Mã bưu điện: 255060
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bộc Nhiêu
  • Địa chỉ: Xóm Bục1, Xã Bộc Nhiêu, Huyện Định Hoá
  • Điện thoại: 0917930291