Bưu điện văn hóa xã Khôi Kỳ

  • Mã bưu điện: 255820
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khôi Kỳ
  • Địa chỉ: Xóm Đồng Cà, Xã Khôi Kỳ, Huyện Đại Từ
  • Điện thoại: 0397909569