Bưu điện Định Hoá, Thái Nguyên

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Định Hoá trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Định Hoá. Bưu điện Định Hoá, Bưu điện Bình Yên, Bưu điện Quán Vuông, Bưu điện văn hóa xã Tân Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Tân Dương, Bưu điện văn hóa xã Kim Phượng, Bưu điện văn hóa xã Lam Vỹ, Bưu điện văn hóa xã Linh Thông, Bưu điện văn hóa xã Kim Sơn, Bưu điện văn hóa xã Quy Kỳ, Bưu điện văn hóa xã Phúc Chu, Bưu điện văn hóa xã Bảo Linh, Bưu điện văn hóa xã Bảo Cường, Bưu điện văn hóa xã Đồng Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Phượng Tiến, Bưu điện văn hóa xã Định Biên, Bưu điện văn hóa xã Thanh Định, Bưu điện văn hóa xã Bình Yên, Bưu điện văn hóa xã Trung Lương, Bưu điện văn hóa xã Điềm Mạc, Bưu điện văn hóa xã Phú Tiến, Bưu điện văn hóa xã Sơn Phú, Bưu điện văn hóa xã Bộc Nhiêu, Bưu điện văn hóa xã Phú Đình, Bưu điện văn hóa xã Bình Thành, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Định Hóa, Bưu cục văn phòng BC VP Định Hóa

Bưu điện Định Hoá

 • Mã bưu điện: 254400
 • Bưu cục: Bưu điện Định Hoá
 • Địa chỉ: Xóm Bãi Á 1, Thị Trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 02083878200

Bưu điện Bình Yên

 • Mã bưu điện: 254790
 • Bưu cục: Bưu điện Bình Yên
 • Địa chỉ: Thôn Yên Thông, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 02083879101

Bưu điện Quán Vuông

 • Mã bưu điện: 255030
 • Bưu cục: Bưu điện Quán Vuông
 • Địa chỉ: Xóm Quán Vuông 1, Xã Trung Hội, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 02083880406

Bưu điện văn hóa xã Tân Thịnh

 • Mã bưu điện: 254470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thịnh
 • Địa chỉ: Xóm Khuổi Lừa, Xã Tân Thịnh, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 0917930187

Bưu điện văn hóa xã Tân Dương

 • Mã bưu điện: 254440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Dương
 • Địa chỉ: Xóm 1, Xã Tân Dương, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 0917930175

Bưu điện văn hóa xã Kim Phượng

 • Mã bưu điện: 254510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Phượng
 • Địa chỉ: Xóm Bản Lanh, Xã Kim Phượng, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 0948524967

Bưu điện văn hóa xã Lam Vỹ

 • Mã bưu điện: 254530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lam Vỹ
 • Địa chỉ: Thôn Lang Quyền, Xã Lam Vỹ, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 0919648625

Bưu điện văn hóa xã Linh Thông

 • Mã bưu điện: 254560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Linh Thông
 • Địa chỉ: Xóm Làng Mới, Xã Linh Thông, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 0917930196

Bưu điện văn hóa xã Kim Sơn

 • Mã bưu điện: 254580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Sơn
 • Địa chỉ: Xóm Kim Tân1, Xã Kim Sơn, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 0917930217

Bưu điện văn hóa xã Quy Kỳ

 • Mã bưu điện: 254600
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quy Kỳ
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Hẩu, Xã Quy Kỳ, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 0833719362

Bưu điện văn hóa xã Phúc Chu

 • Mã bưu điện: 254630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Chu
 • Địa chỉ: Xóm Độc Lập, Xã Phúc Chu, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 0917051282

Bưu điện văn hóa xã Bảo Linh

 • Mã bưu điện: 254650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bảo Linh
 • Địa chỉ: Xóm Bảo Hoa2, Xã Bảo Linh, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 0917928766

Bưu điện văn hóa xã Bảo Cường

 • Mã bưu điện: 254670
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bảo Cường
 • Địa chỉ: Xóm Nà Lài, Xã Bảo Cường, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 0977389113

Bưu điện văn hóa xã Đồng Thịnh

 • Mã bưu điện: 254700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Thịnh
 • Địa chỉ: Xóm An Thịnh 1, Xã Đồng Thịnh, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 0973880331

Bưu điện văn hóa xã Phượng Tiến

 • Mã bưu điện: 255080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phượng Tiến
 • Địa chỉ: Xóm Héo, Xã Phương Tiến, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 0842258737

Bưu điện văn hóa xã Định Biên

 • Mã bưu điện: 254740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Định Biên
 • Địa chỉ: Thôn 1 Đồng Đằm, Xã Định Biên, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 0358479567

Bưu điện văn hóa xã Thanh Định

 • Mã bưu điện: 254760
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Định
 • Địa chỉ: Xóm Bản Piềng, Xã Thanh Định, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 0917176722

Bưu điện văn hóa xã Bình Yên

 • Mã bưu điện: 254791
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Yên
 • Địa chỉ: Thôn Thẩm Lộc, Xã Bình Yên, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 0383609435

Bưu điện văn hóa xã Trung Lương

 • Mã bưu điện: 254870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Lương
 • Địa chỉ: Xóm Văn Lương1, Xã Trung Lương, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 0985757018

Bưu điện văn hóa xã Điềm Mạc

 • Mã bưu điện: 254820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điềm Mạc
 • Địa chỉ: Xóm Song Thái 1, Xã Điềm Mạc, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 0917928854

Bưu điện văn hóa xã Phú Tiến

 • Mã bưu điện: 255110
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Tiến
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 0916443383

Bưu điện văn hóa xã Sơn Phú

 • Mã bưu điện: 254910
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Phú
 • Địa chỉ: Thôn Bản Hin1, Xã Sơn Phú, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 0917928830

Bưu điện văn hóa xã Bộc Nhiêu

 • Mã bưu điện: 255060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bộc Nhiêu
 • Địa chỉ: Xóm Bục1, Xã Bộc Nhiêu, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 0917930291

Bưu điện văn hóa xã Phú Đình

 • Mã bưu điện: 254950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Đình
 • Địa chỉ: Thôn Khuổi Tát, Xã Phú Đình, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 0977677299

Bưu điện văn hóa xã Bình Thành

 • Mã bưu điện: 254990
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thành
 • Địa chỉ: Thôn Hồng Thái1, Xã Bình Thành, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 0979513277

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Định Hóa

 • Mã bưu điện: 254410
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Định Hóa
 • Địa chỉ: Xóm Bãi Á 1, Thị Trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 02083878200

Bưu cục văn phòng BC VP Định Hóa

 • Mã bưu điện: 254425
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BC VP Định Hóa
 • Địa chỉ: Xóm Bãi Á 1, Thị Trấn Chợ Chu, Huyện Định Hoá
 • Điện thoại: 02083878200