Bưu điện văn hóa xã Phúc Hà

  • Mã bưu điện: 251340
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Hà
  • Địa chỉ: Xóm 5, Xã Phúc Hà, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 02083844111