Bưu điện văn hóa xã Sơn Cẩm

  • Mã bưu điện: 254230
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Cẩm
  • Địa chỉ: Xóm Số 7, Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 0984080884