Bưu điện văn hóa xã Quy Kỳ

  • Mã bưu điện: 254600
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quy Kỳ
  • Địa chỉ: Thôn Đồng Hẩu, Xã Quy Kỳ, Huyện Định Hoá
  • Điện thoại: 0833719362