Bưu điện văn hóa xã Phấn Mễ

  • Mã bưu điện: 254110
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phấn Mễ
  • Địa chỉ: Xóm Mỹ Khánh, Xã Phấn Mễ, Huyện Phú Lương
  • Điện thoại: 0859788852