Bưu điện khai thác cấp 2 KT Đồng Hỷ

  • Mã bưu điện: 252510
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Đồng Hỷ
  • Địa chỉ: Tổ 1, Thị Trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ
  • Điện thoại: 02083820730