Bưu điện khai thác cấp 2 KT Phú Lương

  • Mã bưu điện: 253810
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phú Lương
  • Địa chỉ: Tiểu Khu Thái An, Thị Trấn Đu, Huyện Phú Lương
  • Điện thoại: 02083774002