Bưu điện văn hóa xã Hà Thượng

  • Mã bưu điện: 255351
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Thượng
  • Địa chỉ: Xóm 1, Xã Hà Thượng, Huyện Đại Từ
  • Điện thoại: 02083725183