Bưu điện văn hóa xã Tiên Hội

  • Mã bưu điện: 255460
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiên Hội
  • Địa chỉ: Xóm Đồng Mạc, Xã Tiên Hội, Huyện Đại Từ
  • Điện thoại: 02083824949