Bưu điện Thịnh Đán

  • Mã bưu điện: 251370
  • Bưu cục: Bưu điện Thịnh Đán
  • Địa chỉ: Tổ 1, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 02083846101