Bưu điện Giang Tiên

  • Mã bưu điện: 254150
  • Bưu cục: Bưu điện Giang Tiên
  • Địa chỉ: Khu phố Giang Tiên, Thị Trấn Giang Tiên, Huyện Phú Lương
  • Điện thoại: 02083877100