Bưu điện văn hóa xã Hoá Thượng

  • Mã bưu điện: 252640
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoá Thượng
  • Địa chỉ: Xóm Sông Cầu 3, Xã Hoá Thượng, Huyện Đồng Hỷ
  • Điện thoại: 02083822202