Bưu điện văn hóa xã Vũ Chấn

  • Mã bưu điện: 253260
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Chấn
  • Địa chỉ: Thôn Na Rang, Xã Vũ Chấn, Huyện Võ Nhai
  • Điện thoại: 0835445190