Bưu điện văn hóa xã Cải Đan

  • Mã bưu điện: 256630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cải Đan
  • Địa chỉ: Tổ Dân Phố Nguyên Quán, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công
  • Điện thoại: 02083862779