Bưu điện Đồng Hỷ

  • Mã bưu điện: 252500
  • Bưu cục: Bưu điện Đồng Hỷ
  • Địa chỉ: Tổ 1, Thị Trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ
  • Điện thoại: 02083820730