Bưu điện Gò Đầm

  • Mã bưu điện: 256520
  • Bưu cục: Bưu điện Gò Đầm
  • Địa chỉ: Tổ Đân Phố 4, Phường Mỏ Chè, Thành phố Sông Công
  • Điện thoại: 02083862384