Bưu điện KCN Điềm Thụy

  • Mã bưu điện: 258030
  • Bưu cục: Bưu điện KCN Điềm Thụy
  • Địa chỉ: Xóm Điền Thụy, Xã Điềm Thuỵ, Huyện Phú Bình
  • Điện thoại: 02083931789