Bưu điện văn hóa xã Phúc Chu

  • Mã bưu điện: 254630
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Chu
  • Địa chỉ: Xóm Độc Lập, Xã Phúc Chu, Huyện Định Hoá
  • Điện thoại: 0917051282