Bưu điện văn hóa xã Sảng Mộc

  • Mã bưu điện: 253300
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sảng Mộc
  • Địa chỉ: Xóm Khuổi Uốn, Xã Sảng Mộc, Huyện Võ Nhai
  • Điện thoại: 0917929814