Bưu điện văn hóa xã Điềm Mạc

  • Mã bưu điện: 254820
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Điềm Mạc
  • Địa chỉ: Xóm Song Thái 1, Xã Điềm Mạc, Huyện Định Hoá
  • Điện thoại: 0917928854