Bưu điện Yên Lãng

  • Mã bưu điện: 255720
  • Bưu cục: Bưu điện Yên Lãng
  • Địa chỉ: Xóm Chợ, Xã Yên Lãng, Huyện Đại Từ
  • Điện thoại: 02083826101