Bưu điện văn hóa xã Thượng Đình

  • Mã bưu điện: 257920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Đình
  • Địa chỉ: Xóm Trại Mới, Xã Thượng Đình, Huyện Phú Bình
  • Điện thoại: 0913357286