Bưu điện văn phòng BC VP Đồng Hỷ

  • Mã bưu điện: 252546
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BC VP Đồng Hỷ
  • Địa chỉ: Tổ 1, Thị Trấn Chùa Hang, Huyện Đồng Hỷ
  • Điện thoại: 02083820002