Bưu điện văn hóa xã Yên Đổ

  • Mã bưu điện: 253971
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Đổ
  • Địa chỉ: Xóm Phố Trào, Xã Yên Đổ, Huyện Phú Lương
  • Điện thoại: 0911226387