Bưu điện văn hóa xã Linh Thông

  • Mã bưu điện: 254560
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Linh Thông
  • Địa chỉ: Xóm Làng Mới, Xã Linh Thông, Huyện Định Hoá
  • Điện thoại: 0917930196