Bưu điện khai thác cấp 2 KT Phổ Yên

  • Mã bưu điện: 256810
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phổ Yên
  • Địa chỉ: Sô´157, Tiểu Khu 4, Thị Trấn Ba Hàng, Huyện Phổ Yên
  • Điện thoại: 02083863113