Bưu điện văn hóa xã Cây Thị

  • Mã bưu điện: 252620
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cây Thị
  • Địa chỉ: Xóm Hòa Bình, Xã Cây Thị, Huyện Đồng Hỷ
  • Điện thoại: 0917926614