Bưu điện khai thác cấp 1 KTC1 Thái Nguyên

  • Mã bưu điện: 250100
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Thái Nguyên
  • Địa chỉ: Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 02083855207