Bưu điện văn hóa xã Bãi Bông

  • Mã bưu điện: 256850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bãi Bông
  • Địa chỉ: Khối Trung Tâm, Thị trấn Bãi Bông, Huyện Phổ Yên
  • Điện thoại: 0364673836