Bưu điện văn phòng BC VP Phú Bình

  • Mã bưu điện: 257594
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BC VP Phú Bình
  • Địa chỉ: Khu ̉ 2, Thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình
  • Điện thoại: 02083867289