Bưu điện khai thác cấp 2 KT Võ Nhai

  • Mã bưu điện: 253220
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Võ Nhai
  • Địa chỉ: Khu phố Thái Long, Thị Trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai
  • Điện thoại: 02083827237