Bưu điện Phú Lương

  • Mã bưu điện: 253800
  • Bưu cục: Bưu điện Phú Lương
  • Địa chỉ: Tiểu Khu Thái An, Thị Trấn Đu, Huyện Phú Lương
  • Điện thoại: 02083774002