Bưu điện GD3 Lưu Xá

  • Mã bưu điện: 252050
  • Bưu cục: Bưu điện GD3 Lưu Xá
  • Địa chỉ: Tổ 20, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 02083834239