Bưu điện văn phòng BC VP Đại Từ

  • Mã bưu điện: 255309
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BC VP Đại Từ
  • Địa chỉ: Khu phố Đình, Thị Trấn Đại Từ, Huyện Đại Từ
  • Điện thoại: 02083824996