Mã bưu điện Sông Công – Zip / Postal Code

Mời bạn tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của mạng lưới bưu cục trên địa bàn Sông Công thuộc tỉnh Thái Nguyên: Bưu điện Sông Công, Bưu điện KCN Sông Công, Bưu điện Gò Đầm, Bưu điện Phố Cò, Bưu điện văn hóa xã Lương Sơn, Bưu điện văn hóa xã Tân Quang, Bưu điện văn hóa xã Bá Xuyên, Bưu điện văn hóa xã Bình Sơn, Bưu điện văn hóa xã Vinh Sơn, Bưu điện văn hóa xã Cải Đan, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sông Công, Bưu cục văn phòng BC VP Sông Công

Bưu điện Sông Công

 • Mã bưu điện: 256400
 • Bưu cục: Bưu điện Sông Công
 • Địa chỉ: Sô´124, Đường Thống nhất, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công
 • Điện thoại: 02083862462

Bưu điện KCN Sông Công

 • Mã bưu điện: 256427
 • Bưu cục: Bưu điện KCN Sông Công
 • Địa chỉ: Xóm Tân Tiến, Xã Tân Quang, Thành phố Sông Công
 • Điện thoại: 02083862202

Bưu điện Gò Đầm

 • Mã bưu điện: 256520
 • Bưu cục: Bưu điện Gò Đầm
 • Địa chỉ: Tổ Đân Phố 4, Phường Mỏ Chè, Thành phố Sông Công
 • Điện thoại: 02083862384

Bưu điện Phố Cò

 • Mã bưu điện: 256610
 • Bưu cục: Bưu điện Phố Cò
 • Địa chỉ: Xóm Dân Phố 2, Phường Phố Cò, Thành phố Sông Công
 • Điện thoại: 02083862000

Bưu điện văn hóa xã Lương Sơn

 • Mã bưu điện: 252120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Sơn
 • Địa chỉ: Xóm 5 Tân Sơn, Xã Lương Sơn, Thành phố Sông Công
 • Điện thoại: 02083845116

Bưu điện văn hóa xã Tân Quang

 • Mã bưu điện: 256401
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Quang
 • Địa chỉ: Xóm Tân Tiến, Xã Tân Quang, Thành phố Sông Công
 • Điện thoại: 02083745707

Bưu điện văn hóa xã Bá Xuyên

 • Mã bưu điện: 256440
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bá Xuyên
 • Địa chỉ: Xóm Xứ Đào, Xã Bá Xuyên, Thành phố Sông Công
 • Điện thoại: 0945651185

Bưu điện văn hóa xã Bình Sơn

 • Mã bưu điện: 256460
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Sơn
 • Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Bình Sơn, Thành phố Sông Công
 • Điện thoại: 02083862662

Bưu điện văn hóa xã Vinh Sơn

 • Mã bưu điện: 256560
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vinh Sơn
 • Địa chỉ: Xóm Bờ Lở, Xã Vinh Sơn, Thành phố Sông Công
 • Điện thoại: 02083861587

Bưu điện văn hóa xã Cải Đan

 • Mã bưu điện: 256630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cải Đan
 • Địa chỉ: Tổ Dân Phố Nguyên Quán, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công
 • Điện thoại: 02083862779

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sông Công

 • Mã bưu điện: 256430
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sông Công
 • Địa chỉ: Đường Thống nhất, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công
 • Điện thoại: 02083862462

Bưu cục văn phòng BC VP Sông Công

 • Mã bưu điện: 256643
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BC VP Sông Công
 • Địa chỉ: Đường Thống nhất, Phường Cải Đan, Thành phố Sông Công
 • Điện thoại: 02083862462