Bưu điện văn hóa xã Lục Ba

  • Mã bưu điện: 255940
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lục Ba
  • Địa chỉ: Xóm Đồng Mưa, Xã Lục Ba, Huyện Đại Từ
  • Điện thoại: 0917932547