Bưu điện văn hóa xã Vạn Thọ

  • Mã bưu điện: 255980
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Thọ
  • Địa chỉ: Xóm Chăn Nuôi, Xã Vạn Thọ, Huyện Đại Từ
  • Điện thoại: 0943775000