Hệ thống bưu điện Võ Nhai, Thái Nguyên

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Võ Nhai thuộc tỉnh Thái Nguyên, bao gồm: Bưu điện Võ Nhai, Bưu điện La Hiên, Bưu điện văn hóa xã Phú Thượng, Bưu điện văn hóa xã Vũ Chấn, Bưu điện văn hóa xã Nghinh Tường, Bưu điện văn hóa xã Thượng Nung, Bưu điện văn hóa xã Sảng Mộc, Bưu điện văn hóa xã Thần Xa, Bưu điện văn hóa xã Lâu Thượng, Bưu điện văn hóa xã Cúc Đường, Bưu điện văn hóa xã Tràng Xá, Bưu điện văn hóa xã Phương Giao, Bưu điện văn hóa xã Liên Minh, Bưu điện văn hóa xã Dân Tiến, Bưu điện văn hóa xã Bình Long, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Võ Nhai, Bưu cục văn phòng BC VP Võ Nhai

Bưu điện Võ Nhai

 • Mã bưu điện: 253200
 • Bưu cục: Bưu điện Võ Nhai
 • Địa chỉ: Khu phố Thái Long, Thị Trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai
 • Điện thoại: 02083827230

Bưu điện La Hiên

 • Mã bưu điện: 253420
 • Bưu cục: Bưu điện La Hiên
 • Địa chỉ: Xóm Phố, Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai
 • Điện thoại: 02083829111

Bưu điện văn hóa xã Phú Thượng

 • Mã bưu điện: 253230
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Thượng
 • Địa chỉ: Thôn Mỏ Gà, Xã Phú Thượng, Huyện Võ Nhai
 • Điện thoại: 0916639136

Bưu điện văn hóa xã Vũ Chấn

 • Mã bưu điện: 253260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vũ Chấn
 • Địa chỉ: Thôn Na Rang, Xã Vũ Chấn, Huyện Võ Nhai
 • Điện thoại: 0835445190

Bưu điện văn hóa xã Nghinh Tường

 • Mã bưu điện: 253280
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghinh Tường
 • Địa chỉ: Xóm Bản Cái, Xã Nghinh Tường, Huyện Võ Nhai
 • Điện thoại: 0917929807

Bưu điện văn hóa xã Thượng Nung

 • Mã bưu điện: 253330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thượng Nung
 • Địa chỉ: Thôn Trung Thành, Xã Thượng Nung, Huyện Võ Nhai
 • Điện thoại: 0987428642

Bưu điện văn hóa xã Sảng Mộc

 • Mã bưu điện: 253300
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sảng Mộc
 • Địa chỉ: Xóm Khuổi Uốn, Xã Sảng Mộc, Huyện Võ Nhai
 • Điện thoại: 0917929814

Bưu điện văn hóa xã Thần Xa

 • Mã bưu điện: 253350
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thần Xa
 • Địa chỉ: Thôn Kim Sơn, Xã Thần Xa, Huyện Võ Nhai
 • Điện thoại: 0943912844

Bưu điện văn hóa xã Lâu Thượng

 • Mã bưu điện: 253370
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lâu Thượng
 • Địa chỉ: Xóm La Mạ, Xã Lâu Thượng, Huyện Võ Nhai
 • Điện thoại: 0949963297

Bưu điện văn hóa xã Cúc Đường

 • Mã bưu điện: 253400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cúc Đường
 • Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Cúc Đường, Huyện Võ Nhai
 • Điện thoại: 0365284943

Bưu điện văn hóa xã Tràng Xá

 • Mã bưu điện: 253490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tràng Xá
 • Địa chỉ: Thôn Làng Đèn, Xã Tràng Xá, Huyện Võ Nhai
 • Điện thoại: 0942646208

Bưu điện văn hóa xã Phương Giao

 • Mã bưu điện: 253610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Giao
 • Địa chỉ: Thôn Bản, Xã Phương Giao, Huyện Võ Nhai
 • Điện thoại: 0943471078

Bưu điện văn hóa xã Liên Minh

 • Mã bưu điện: 253470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Minh
 • Địa chỉ: Thôn Vang, Xã Liên Minh, Huyện Võ Nhai
 • Điện thoại: 02083503191

Bưu điện văn hóa xã Dân Tiến

 • Mã bưu điện: 253540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Dân Tiến
 • Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Dân Tiến, Huyện Võ Nhai
 • Điện thoại: 02083827100

Bưu điện văn hóa xã Bình Long

 • Mã bưu điện: 253580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Long
 • Địa chỉ: Thôn An Long, Xã Bình Long, Huyện Võ Nhai
 • Điện thoại: 02083503595

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Võ Nhai

 • Mã bưu điện: 253220
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Võ Nhai
 • Địa chỉ: Khu phố Thái Long, Thị Trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai
 • Điện thoại: 02083827237

Bưu cục văn phòng BC VP Võ Nhai

 • Mã bưu điện: 253208
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BC VP Võ Nhai
 • Địa chỉ: Khu phố Thái Long, Thị Trấn Đình Cả, Huyện Võ Nhai
 • Điện thoại: 02083827236