Bưu điện văn hóa xã Bảo Lý

  • Mã bưu điện: 257750
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bảo Lý
  • Địa chỉ: Xóm Đại Lễ, Xã Bảo Lý, Huyện Phú Bình
  • Điện thoại: 0913726708