Bưu điện BC3 Quang Trung

  • Mã bưu điện: 251325
  • Bưu cục: Bưu điện BC3 Quang Trung
  • Địa chỉ: Tổ 35, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 02083855206