Địa chỉ bưu điện tại Phú Lương, Thái Nguyên

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Phú Lương thuộc tỉnh Thái Nguyên: Bưu điện Phú Lương, Bưu điện Tức Tranh, Bưu điện Yên Đổ, Bưu điện Giang Tiên, Bưu điện văn hóa xã Phú Đô, Bưu điện văn hóa xã Yên Lạc, Bưu điện văn hóa xã Động Đạt, Bưu điện văn hóa xã Yên Đổ, Bưu điện văn hóa xã Yên Ninh, Bưu điện văn hóa xã Yên Trạch, Bưu điện văn hóa xã Phủ Lý, Bưu điện văn hóa xã Hợp Thành, Bưu điện văn hóa xã Ôn Lương, Bưu điện văn hóa xã Phấn Mễ, Bưu điện văn hóa xã Vô Tranh, Bưu điện văn hóa xã Cổ Lũng, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phú Lương, Bưu cục văn phòng BC VP Phú Lương

Bưu điện Phú Lương

 • Mã bưu điện: 253800
 • Bưu cục: Bưu điện Phú Lương
 • Địa chỉ: Tiểu Khu Thái An, Thị Trấn Đu, Huyện Phú Lương
 • Điện thoại: 02083774002

Bưu điện Tức Tranh

 • Mã bưu điện: 253900
 • Bưu cục: Bưu điện Tức Tranh
 • Địa chỉ: Xóm Cây Thị, Xã Tức Tranh, Huyện Phú Lương
 • Điện thoại: 02083876101

Bưu điện Yên Đổ

 • Mã bưu điện: 253970
 • Bưu cục: Bưu điện Yên Đổ
 • Địa chỉ: Xóm Phố Trào, Xã Yên Đổ, Huyện Phú Lương
 • Điện thoại: 02083875101

Bưu điện Giang Tiên

 • Mã bưu điện: 254150
 • Bưu cục: Bưu điện Giang Tiên
 • Địa chỉ: Khu phố Giang Tiên, Thị Trấn Giang Tiên, Huyện Phú Lương
 • Điện thoại: 02083877100

Bưu điện văn hóa xã Phú Đô

 • Mã bưu điện: 253930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Đô
 • Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Phú Đô, Huyện Phú Lương
 • Điện thoại: 0942908007

Bưu điện văn hóa xã Yên Lạc

 • Mã bưu điện: 253860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Lạc
 • Địa chỉ: Xóm Yên Thuỷ 1, Xã Yên Lạc, Huyện Phú Lương
 • Điện thoại: 0947002480

Bưu điện văn hóa xã Động Đạt

 • Mã bưu điện: 253820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Động Đạt
 • Địa chỉ: Xóm Đuổm, Xã Động Đạt, Huyện Phú Lương
 • Điện thoại: 0916322476

Bưu điện văn hóa xã Yên Đổ

 • Mã bưu điện: 253971
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Đổ
 • Địa chỉ: Xóm Phố Trào, Xã Yên Đổ, Huyện Phú Lương
 • Điện thoại: 0911226387

Bưu điện văn hóa xã Yên Ninh

 • Mã bưu điện: 254000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Ninh
 • Địa chỉ: Xóm Bằng Ninh, Xã Yên Ninh, Huyện Phú Lương
 • Điện thoại: 0974008831

Bưu điện văn hóa xã Yên Trạch

 • Mã bưu điện: 254030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Trạch
 • Địa chỉ: Xóm Na Hiên, Xã Yên Trạch, Huyện Phú Lương
 • Điện thoại: 0911240340

Bưu điện văn hóa xã Phủ Lý

 • Mã bưu điện: 254050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phủ Lý
 • Địa chỉ: Xóm Suối Đạo, Xã Phủ Lý, Huyện Phú Lương
 • Điện thoại: 0919170126

Bưu điện văn hóa xã Hợp Thành

 • Mã bưu điện: 254070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hợp Thành
 • Địa chỉ: Xóm Phú Thành, Xã Hợp Thành, Huyện Phú Lương
 • Điện thoại: 0917931536

Bưu điện văn hóa xã Ôn Lương

 • Mã bưu điện: 254090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ôn Lương
 • Địa chỉ: Xóm Na Tủn, Xã Ôn Lương, Huyện Phú Lương
 • Điện thoại: 0917931438

Bưu điện văn hóa xã Phấn Mễ

 • Mã bưu điện: 254110
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phấn Mễ
 • Địa chỉ: Xóm Mỹ Khánh, Xã Phấn Mễ, Huyện Phú Lương
 • Điện thoại: 0859788852

Bưu điện văn hóa xã Vô Tranh

 • Mã bưu điện: 254170
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vô Tranh
 • Địa chỉ: Xóm 6 Liên Hồng, Xã Vô Tranh, Huyện Phú Lương
 • Điện thoại: 0975948750

Bưu điện văn hóa xã Cổ Lũng

 • Mã bưu điện: 254200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cổ Lũng
 • Địa chỉ: Xóm Bờ Đậu, Xã Cổ Lũng, Huyện Phú Lương
 • Điện thoại: 0984253778

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phú Lương

 • Mã bưu điện: 253810
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phú Lương
 • Địa chỉ: Tiểu Khu Thái An, Thị Trấn Đu, Huyện Phú Lương
 • Điện thoại: 02083774002

Bưu cục văn phòng BC VP Phú Lương

 • Mã bưu điện: 253808
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BC VP Phú Lương
 • Địa chỉ: Tiểu Khu Thái An, Thị Trấn Đu, Huyện Phú Lương
 • Điện thoại: 02083774002