Bưu điện văn hóa xã Phúc Thuận

  • Mã bưu điện: 256960
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Thuận
  • Địa chỉ: Xóm Phúc Tài, Xã Phúc Thuận, Huyện Phổ Yên
  • Điện thoại: 0976418160