Bưu điện văn hóa xã Trung Lương

  • Mã bưu điện: 254870
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Lương
  • Địa chỉ: Xóm Văn Lương1, Xã Trung Lương, Huyện Định Hoá
  • Điện thoại: 0985757018