Bưu điện văn hóa xã Phú Tiến

  • Mã bưu điện: 255110
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Tiến
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phú Tiến, Huyện Định Hoá
  • Điện thoại: 0916443383