Thông tin bưu cục: Thành Phố Thái Nguyên – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Thành Phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Thái Nguyên, Bưu điện Thái Nguyên, Bưu điện Đồng Quang, Bưu điện Mỏ Bạch, Bưu điện BC3 Quang Trung, Bưu điện Quán Triều, Bưu điện KHL Thái Nguyên, Bưu điện Thịnh Đán, Bưu điện Gia Sàng, Bưu điện Tài Chính, Bưu điện Phú Xá, Bưu điện Hương Sơn, Bưu điện GD3 Lưu Xá, Bưu điện Thịnh Đức, Bưu điện Tân Thành, Bưu điện Vó Ngựa, Bưu điện văn hóa xã Túc Duyên, Bưu điện văn hóa xã Phúc Hà, Bưu điện văn hóa xã Phúc Xuân, Bưu điện văn hóa xã Phúc Trìu, Bưu điện văn hóa xã Tân Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Cam Giá, Bưu điện văn hóa xã Tân Lập, Bưu điện văn hóa xã Tích Lương, Bưu điện văn hóa xã Tân Cương, Bưu điện văn hóa xã Cao Ngạn, Bưu điện văn hóa xã Đồng Bẩm, Bưu điện văn hóa xã Linh Sơn, Bưu điện văn hóa xã Huống Thượng, Bưu điện văn hóa xã Sơn Cẩm, Bưu điện văn hóa xã Đồng Liên, Bưu điện văn hóa xã Thịnh Đán, Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Thái Nguyên, Bưu cục văn phòng VP BDT Thái Nguyên, Bưu cục văn phòng BĐTP Thái Nguyên, Bưu cục văn phòng BC VP TTKTVC

Bưu điện Thái Nguyên

 • Mã bưu điện: 250000
 • Bưu cục: Bưu điện Thái Nguyên
 • Địa chỉ: Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02083753437

Bưu điện Thái Nguyên

 • Mã bưu điện: 250900
 • Bưu cục: Bưu điện Thái Nguyên
 • Địa chỉ: Sô´10, Tổ 7, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02083855327

Bưu điện Đồng Quang

 • Mã bưu điện: 251540
 • Bưu cục: Bưu điện Đồng Quang
 • Địa chỉ: Sô´413, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02083750247

Bưu điện Mỏ Bạch

 • Mã bưu điện: 251210
 • Bưu cục: Bưu điện Mỏ Bạch
 • Địa chỉ: Đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02083759162

Bưu điện BC3 Quang Trung

 • Mã bưu điện: 251325
 • Bưu cục: Bưu điện BC3 Quang Trung
 • Địa chỉ: Tổ 35, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02083855206

Bưu điện Quán Triều

 • Mã bưu điện: 251130
 • Bưu cục: Bưu điện Quán Triều
 • Địa chỉ: Đường Dương Tự Minh, Phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02083744713

Bưu điện KHL Thái Nguyên

 • Mã bưu điện: 251520
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Thái Nguyên
 • Địa chỉ: Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02083858699

Bưu điện Thịnh Đán

 • Mã bưu điện: 251370
 • Bưu cục: Bưu điện Thịnh Đán
 • Địa chỉ: Tổ 1, Phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02083846101

Bưu điện Gia Sàng

 • Mã bưu điện: 251680
 • Bưu cục: Bưu điện Gia Sàng
 • Địa chỉ: Tổ 17, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02083856270

Bưu điện Tài Chính

 • Mã bưu điện: 251610
 • Bưu cục: Bưu điện Tài Chính
 • Địa chỉ: Đường Thống Nhất, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02083856255

Bưu điện Phú Xá

 • Mã bưu điện: 251750
 • Bưu cục: Bưu điện Phú Xá
 • Địa chỉ: Tổ 11, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02083847198

Bưu điện Hương Sơn

 • Mã bưu điện: 252040
 • Bưu cục: Bưu điện Hương Sơn
 • Địa chỉ: Tổ 4, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02083832940

Bưu điện GD3 Lưu Xá

 • Mã bưu điện: 252050
 • Bưu cục: Bưu điện GD3 Lưu Xá
 • Địa chỉ: Tổ 20, Phường Hương Sơn, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02083834239

Bưu điện Thịnh Đức

 • Mã bưu điện: 251620
 • Bưu cục: Bưu điện Thịnh Đức
 • Địa chỉ: Xóm Đồng Chanh, Xã Thịnh Đức, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02083846103

Bưu điện Tân Thành

 • Mã bưu điện: 251930
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Thành
 • Địa chỉ: Tổ 2, Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02083845047

Bưu điện Vó Ngựa

 • Mã bưu điện: 251940
 • Bưu cục: Bưu điện Vó Ngựa
 • Địa chỉ: Tổ 9, Phường Tân Thành, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02083832540

Bưu điện văn hóa xã Túc Duyên

 • Mã bưu điện: 251060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Túc Duyên
 • Địa chỉ: Tổ 18, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02083859446

Bưu điện văn hóa xã Phúc Hà

 • Mã bưu điện: 251340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Hà
 • Địa chỉ: Xóm 5, Xã Phúc Hà, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02083844111

Bưu điện văn hóa xã Phúc Xuân

 • Mã bưu điện: 251410
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Xuân
 • Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Phúc Xuân, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 0917930583

Bưu điện văn hóa xã Phúc Trìu

 • Mã bưu điện: 251430
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Trìu
 • Địa chỉ: Xóm Lai Thành, Xã Phúc Trìu, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 0762339952

Bưu điện văn hóa xã Tân Thịnh

 • Mã bưu điện: 251580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thịnh
 • Địa chỉ: Đường Thống Nhất, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 0919467237

Bưu điện văn hóa xã Cam Giá

 • Mã bưu điện: 251970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cam Giá
 • Địa chỉ: Tổ 14, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 0918329405

Bưu điện văn hóa xã Tân Lập

 • Mã bưu điện: 251720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Lập
 • Địa chỉ: Tổ 12, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 0973348363

Bưu điện văn hóa xã Tích Lương

 • Mã bưu điện: 251810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tích Lương
 • Địa chỉ: Xóm La Cớm, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 0987270210

Bưu điện văn hóa xã Tân Cương

 • Mã bưu điện: 251660
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Cương
 • Địa chỉ: Xóm Nam Đồng, Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 0912706781

Bưu điện văn hóa xã Cao Ngạn

 • Mã bưu điện: 252840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cao Ngạn
 • Địa chỉ: Xóm Lang Vang, Xã Cao Ngạn, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02083822203

Bưu điện văn hóa xã Đồng Bẩm

 • Mã bưu điện: 252870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Bẩm
 • Địa chỉ: Xóm Ao Voi, Xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02083652568

Bưu điện văn hóa xã Linh Sơn

 • Mã bưu điện: 252890
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Linh Sơn
 • Địa chỉ: Xóm Núi Hột, Xã Linh Sơn, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 0917208973

Bưu điện văn hóa xã Huống Thượng

 • Mã bưu điện: 252920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Huống Thượng
 • Địa chỉ: Xóm Huống Trung, Xã Huống Thượng, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 0912600737

Bưu điện văn hóa xã Sơn Cẩm

 • Mã bưu điện: 254230
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Cẩm
 • Địa chỉ: Xóm Số 7, Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 0984080884

Bưu điện văn hóa xã Đồng Liên

 • Mã bưu điện: 257900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Liên
 • Địa chỉ: Xóm Đồng Ao, Xã Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 0942742427

Bưu điện văn hóa xã Thịnh Đán

 • Mã bưu điện: 252160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thịnh Đán
 • Địa chỉ: Xóm Thái Sơn 1, Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 0917930705

Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Thái Nguyên

 • Mã bưu điện: 250100
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Thái Nguyên
 • Địa chỉ: Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02083855207

Bưu cục văn phòng VP BDT Thái Nguyên

 • Mã bưu điện: 251050
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BDT Thái Nguyên
 • Địa chỉ: Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 02803655089

Bưu cục văn phòng BĐTP Thái Nguyên

 • Mã bưu điện: 251160
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTP Thái Nguyên
 • Địa chỉ: Sô´10, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 028033855204

Bưu cục văn phòng BC VP TTKTVC

 • Mã bưu điện: 251122
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BC VP TTKTVC
 • Địa chỉ: Sô´10, Ngõ 195, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên
 • Điện thoại: 0917328012