Bưu điện văn hóa xã Cam Giá

  • Mã bưu điện: 251970
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cam Giá
  • Địa chỉ: Tổ 14, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: 0918329405