Bưu điện văn hóa xã Hà Châu

  • Mã bưu điện: 258110
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Châu
  • Địa chỉ: Xóm Chảy, Xã Hà Châu, Huyện Phú Bình
  • Điện thoại: 0976361798