Bưu điện văn hóa xã Khe Mo

  • Mã bưu điện: 252570
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Khe Mo
  • Địa chỉ: Xóm Tiền Phong, Xã Khe Mo, Huyện Đồng Hỷ
  • Điện thoại: 0945979880